Instruktor nauki jazdy kat. A, B - 12.02.2024 | C, CE,D - 17.02.2024            
blog header
admin
30.09.2022

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?


Jeżeli marzysz o tym, aby zostać instruktorem nauki jazdy, wystarczy ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin kwalifikacyjny. Z OSOlive zdobędziesz uprawnienia instruktora nauki jazdy, dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz, aby zdać egzamin na instruktora, a potem z powodzeniem pracować w wybranym przez Ciebie zawodzie. Zajęcia prowadzimy w godzinach popołudniowych, to pozwoli przystąpić do szkolenia także osobom pracującym zawodowo.

Kurs dla instruktora nauki jazdy – jakie są wymagania?

Instruktor nauki jazdy należy do zawodów zaufania społecznego, dlatego, aby móc go legalnie wykonywać nie wystarczy skończenie odpowiedniego szkolenia. Jeszcze przed zapisaniem się na kurs instruktora nauki jazdy musisz spełnić następujące wymagania:

  • posiadanie prawa jazdy od co najmniej dwóch lat – z kategorii, w której będziesz się szkolić
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych
  • zaświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu drogowemu

Kandydat na instruktora nauki jazdy na początku szkolenia odbywa zajęcia teoretyczne, na które składają się tematy dotyczące prawa o ruchu drogowym, przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem. Następnie kursant rozpoczyna szkolenia praktyczne z techniki prowadzenia pojazdów i obsługi pojazdu. W ramach ośrodka szkolenia kierowców zwykle istnieje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na wewnętrznych egzaminach na instruktora nauki jazdy.

Gdzie uczy się instruktor nauki jazdy?

Aby uzyskać uprawnienia instruktora nauki jazdy, należy zapisać się na przeznaczony do tego kurs. Kursy są prowadzone przez ośrodki szkolenia kierowców posiadające niezbędne ku temu uprawnienia. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia są regulowane przepisami prawa. Muszą pracować w nich osoby legitymujące się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów. Jeśli chcesz zostać instruktorem jazdy, musisz także odbyć szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Zawód instruktora nauki jazdy rozpoczyna się w momencie, kiedy po zakończeniu kursu i zdanym egzaminie kandydat zostanie wpisany do ewidencji instruktorów.

Instruktor nauki jazdy – egzamin

Po skończeniu kursu w wybranym ośrodku szkoleniowym, nadchodzi czas zdawania egzaminu państwowego na instruktora nauki jazdy. Egzamin zdawany jest przed komisją powołaną przez władny do tego organ. Zwykle jest to Wojewoda właściwy dla danego województwa. W czasie egzaminu przyszły instruktor nauki jazdy musi wykazać się szczegółową wiedzą na temat znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad ruchu drogowego i metodyki pracy z przyszłymi kierowcami. Jest to sprawdzane za pomocą testów wielokrotnego wyboru. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie papierowej.

Drugim etapem egzaminu jest także część teoretyczna, osoba chcąca zostać instruktorem nauki jazdy musi przygotować konspekt zajęć dotyczących wylosowanego wcześniej przed komisją tematu. Po przygotowaniu należy przeprowadzić krótką prezentację wybranego tematu. Ostatni etap egzaminu odbywa się na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym i obejmuje umiejętności szkolenia praktycznego kandydatów na kierowców. Ocenie podlega zarówno technika kierowania, jak i umiejętność przekazywania wiedzy.

Postępowanie po egzaminie – praca jako instruktor nauki jazdy

Ukończony kurs na instruktora nauki i zdany egzamin to najważniejsze etapy, jednak aby zacząć pracę jako instruktor nauki jazdy należy poczekać na wydanie dokumentu potwierdzającego świeżo nabyte uprawnienia. Musisz posiadać legitymację instruktora, która zawiera indywidualny numer uprawnień. Wydaje ją starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów oraz zawiadamiając o tym fakcie jednostkę wskazaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Kurs kwalifikacyjny musi być uzupełniony o praktykę instruktorską, w trakcie której doskonali się umiejętności pedagogiczne nowych instruktorów jazdy. Miejsce zamieszkania instruktora nie ma wpływu na to, gdzie będzie pracował, warto jednak pamiętać, że ośrodki szkoleniowe prowadzące kurs jazdy, cały czas szukają nowych instruktorów, dlatego zostając instruktorem jazdy, masz szansę na znalezienie ciekawej pracy właściwie w całej Polsce. Im dłuższa będzie Twoja praktyka instruktorska, tym większą masz szansę na satysfakcjonujące zarobki. Praca instruktora jazdy jest sporym wyzwaniem, ale na pewno nie będziesz się w niej nudzić. Jeżeli lubisz pracę z ludźmi, nie boisz się coraz to nowych wyzwań, zastanów się nad tym, czy nie zechcesz zostać instruktorem jazdy.

W OSOlive przygotujemy Cię do pracy w zawodzie instruktora nauki jazdy. Jeżeli więc masz już od kilku lat prawo jazdy kat B lub innej, oraz wprawę w prowadzeniu pojazdów i chcesz zdobyć nowy zawód, zapoznaj się z naszą ofertą. Z nami dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz, aby zdać egzamin na instruktora nauki jazdy.