Instruktor nauki jazdy kat. A, B - 12.02.2024 | C, CE,D - 17.02.2024            

Polityka Prywatności

Klauzule informacyjne związane z RODO | Działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOBRA Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 53/4, 70-311 Szczecin.
 2. W Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Agnieszka Szczepańska, Inspektor Ochrony Danych Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Szczecin, Aleja Piastów 53/4, 70-311 Szczecin, bądź za pomocą adresu e-mail:biuro@kobra.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 5. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do kursów / szkoleń na instruktora nauki jazdy i warsztatów doskonalenia zawodowego na platforma.osolive.pl

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego ksero prawa jazdy;
  • z pobranego ksero dowodu osobistego;
  • z pobranego ksero paszportu.
  • z pobranego ksero legitymacji instruktora
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu szkolenia;
  • prowadzenia z Panią / Panem komunikacji związanej z szkoleniem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • udziału w postępowaniu skargowym na proces szkolenia;
  • prowadzenie prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi szkoleniami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym wykładowcy, instruktorzy, osoby odbywające praktyki instruktorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne ? w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta jako organu nadzoru nad Administratorem ? w przypadku kontroli procesu szkolenia lub złożenia skargi dotyczącej szkolenia;
  • upoważnieni pracownicy podmiotu zapewniającego wsparcie techniczne ;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie;
  • upoważnieni pracownicy SPH  Credo w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu Szkolenia oraz zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy Grupa Image Sp. z o.o. / SPH Credo / Liwona Sp. z o.o. / E-kierowca / w związku z realizacją umowy dotyczącej dostępu do internetowej platformy szkoleniowej;
  • Partnerzy szkolenia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • dzienniki lekcyjne ? 10 lat;
  • karta przeprowadzonych zajęć ? 10 lata;
  • rozliczenia finansowe – 6 lat;
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z testów online na platforma.osolive.pl

 1. Dane zbierane automatycznie
  • Twoja wizyta na platforma.osolive.pl, wiąże się z automatycznym zbieraniem danych osobowych. Wiemy ile czasu trwała Twoja wizyta i z jakiego miasta była wykonana.
 2. Rejestracja poprzez adres e-mail
  • Pełny dostęp do serwisu i aplikacji mobilnej można otrzymać poprzez rejestrację.
  • a) Podczas rejestracji poprzez adres e-mail użytkownik musi podać:
   • Swoje imię lub pseudonim – będzie widoczny tylko podczas gdy będziesz zalogowany w panelu użytkownika w górnej jego części, jest on dla Ciebie, informuje on o tym, że jesteś zalogowany na swoje konto. Adres e-mail
   • Hasło – którego będziesz używał podczas logowania się w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnym: Hasło nadajesz samodzielnie, musi zawierać co najmniej 6 znaków. Stosowane jest w celu autoryzacji dostępu do Serwisu jest ono kotowane za pomocą skomplikowanych algorytmów szyfrujących. Nie istnieje możliwość jego rozkodowania – nie przechowujemy haseł
  • b) Całkowite usunięcie Twoich danych osobowych z serwisu odbywa się poprzez wysłanie informacji na adres: oso@osolive.pl – po wysłaniu wiadomości Twoje wszystkie dane zostaną usunięte z serwisu.
 3. Transakcja zakupu przedłużenia dostępu do serwisu i aplikacji mobilnej
  • Przedłużenie dostępu do pełnej wersji serwisu wiąże się z dokonaniem opłaty.
 4. Kontakt z administracją platforma.osolive.pl
  • Podczas gdy kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy pod linkiem www.platforma.osolive.pl/kontakt chcemy abyś podał swoje imię i adres e-mail. Są one nam niezbędne do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi.
 5. Twój adres e-mail
  • Po rejestracji w naszym serwisie wysyłamy Tobie krótką wiadomość powitalną, aby potwierdzić rejestrację. Jeżeli zapomnisz hasła, możesz je zrestartować za pomocą swojego adresu e-mail.
 6. W jaki sposób wykorzystujemy dane, które nam podałeś?
  • Nie sprzedajemy ich osobom trzecim, są one tylko dla nas. Dane te są niezbędne abyś mógł w pełni korzystać z naszego portalu. Są one okrojone do minimum, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu. Wspomagają one także kontakt z użytkownikiem w razie zadawania pytań, występowania błędów, sugestii itp. Dane zbierane przy wykonywaniu transakcji są przesyłane do systemu płatności, który zajmuje się płatnościami. Dane, które tam podajesz nie są nigdzie wykorzystywane, są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Dane zbierane automatycznie są używane do analizy zachowań użytkowników w naszym Serwisie a także do zbierania danych osobowych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane osobowe zawarte w formularzu Rejestracji, jak również inne zabrane przez nas Twoje dane przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Ciebie zezwolenia oraz wymogami obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych osobowych w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku Twoje dane osobowe mogą być udostępnione pracownikom Inspektoratu. W przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu naszego Serwisu bądź innego obowiązującego w Polsce prawa, będziemy mogli przekazać Twoje dane osobowe organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 7. Kontakt
  • Jeżeli masz zapytanie, lub wystąpił jakiś problem możesz zadać nam pytanie poprzez adres e-mail oso@osolive.pl a także telefon kontaktowy +48 918 205 508
 8. Ciasteczka („cookies”)
  • Serwis platforma.osolive.pl ma możliwość zapisywania ciasteczek na Twoim komputerze. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i nie są w żaden sposób przez nas wykorzystywane. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki, aczkolwiek może to ograniczyć korzystanie z pełnych zasobów naszego serwisu.
 9. Logowanie do serwisu
  • Logowanie do serwisu jest w pełni bezpieczne. Hasło jest zabezpieczone przed możliwością jego podejrzenia, a także szyfrowane. Na ekranie podczas logowania będzie widoczny Twój adres e-mail.
 10. Jak usunąć konto?
  • W przypadku chęci usunięcia konta w serwisie platforma.osolive.pl należy wysłać wiadomość do moderatora serwisu na adres oso@osolive.pl, po otrzymaniu wiadomości konto zostanie usunięte. W treści wiadomości należy podać adres e-mail konta.
  • W momencie wysłania wiadomości do moderatora serwisu na adres platforma.osolive.pl wszystkie Twoje dane osobowe zostaną usunięte na zawsze.
 11. Zmiana naszej polityki prywatności
  • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Każda taka zmiana zostanie ogłoszona na naszym portalu w dziale „aktualności”. Zarejestrowani użytkownicy dostanę także prywatną wiadomość z ogłoszoną zmianą na adres e-mail.
 12. Kontakt
  • Firma która zbiera Twoje dane:
   • Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
  • Dane teleadresowe:
   • Aleja Piastów 53/4, 70-311 Szczecin
   • e-mail oso@osolive.pl
   • Telefon: +48 918 205 508

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do kursów / szkoleń na kwalifikację zawodową na platforma.osolive.pl

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego ksero prawa jazdy;
  • z pobranego ksero dowodu osobistego;
  • z pobranego ksero paszportu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu szkolenia;
  • prowadzenia z Panią / Panem komunikacji związanej z szkoleniem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z szkoleniem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z testem państwowym;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • wysyłanie powiadomień o rozpoczętym szkoleniu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
   • wysyłanie powiadomień o zakończeniu szkolenia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ;
   • wysyłanie powiadomień o wystawieniu zaświadczenia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i do Ministerstwa Cyfryzacji KPRM ;
   • ewidencjonowanie rozliczeń finansowych;
  • udziału w postępowaniu skargowym na proces szkolenia;
  • prowadzenie prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi szkoleniami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym wykładowcy, instruktorzy, osoby odbywające praktyki instruktorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne ? w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako organu nadzoru nad Administratorem ? w przypadku kontroli procesu szkolenia lub złożenia skargi dotyczącej szkolenia;
  • upoważnieni pracownicy podmiotu zapewniającego wsparcie techniczne ;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie;
  • upoważnieni pracownicy SPH  Credo w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu Szkolenia oraz zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy Grupa Image Sp. z o.o. / SPH Credo / Liwona Sp. z o.o. / E-kierowca / w związku z realizacją umowy dotyczącej dostępu do internetowej platformy szkoleniowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • dzienniki szkoleń ? 5 lata;
  • karty zajęć praktycznych ? 5 lat;
  • Książka ewidencji  ? 10 lat;
  • Rejestr zaświadczeń ? 10 lat;
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna np.: zlecenie, dzieło, umowa o świadczenie usług

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy;
  • prowadzenia komunikacji związanej z Pani / Pana umową;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z Pani / Pana umową;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne ? w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
  • upoważnieni pracownicy organów nadzorujących nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • rozliczenia finansowe – 6 lat.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach optymalnego doboru wiedzy, umiejętności oraz zaproponowanej ceny towaru lub usługi. Konsekwencją wyboru będzie zawarcie umowy.