Kurs na instruktora nauki jazdy - kolejna edycja już 16.10.2023! Dowiedz się więcej

Regulamin

 1. Administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem:
  https://osolive.pl jest Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański, al. Piastów 53/4, 70-001 Szczecin – zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na stronę internetową, można przejść z innych stron internetowych, w szczególności z wykorzystaniem linków internetowych.
 4. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem https://osolive.pl są następujące:
  1. Przeglądarka: wszystkie popularne przeglądarki z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH;
  2. Strona jest responsywna co oznacza, że będzie się prawidłowo wyświetlać na wszystkich urządzeniach, niezależnie od wielkości ekranu.
  3. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne korzystanie z powyższej strony internetowej, dlatego proponuje się je wyłączyć;
  4. System operacyjny: bez znaczenia.
 5. Korzystający ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://osolive.pl, ma prawo nieodpłatnie do zapoznawania się z treścią informacji umieszczonych na tej stronie.
 6. Korzystający ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://osolive.pl, nie ma prawa do:
  1. dostarczania lub przekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  2. korzystania z tej strony internetowej w sposób, który zakłóca jego funkcjonowanie lub wpływa na jego prawidłowe działanie;
  3. podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie tej stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z tej strony internetowej w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub dla Administratora,
  5. korzystania z treści zamieszczonych na tej stronie internetowej w innych celach niż do użytku osobistego, w szczególności nie ma prawa do wykorzystywania treści zamieszczonych w ramach strony internetowej do prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Administratora.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, korekt lub modyfikacji treści, funkcjonalności, narzędzi, które odpowiednio są dostępne lub zostały zamieszczone na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: https://osolive.pl.
 8. Administrator zastrzega sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie.
 9. Korzystający ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://osolive.pl ponosi odpowiedzialność za podjęcie stosownych środków ostrożności, by upewnić się, że korzystanie z tej strony internetowej jest bezpieczne
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w korzystaniu z tej strony internetowej oraz za czasową lub trwałą niedostępność tej strony internetowej.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu i korzystania ze strony internetowej dostępnej, pod adresem: https://osolive.pl w systemie teleinformatycznym oraz na urządzeniu końcowym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych, a ponadto nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność ze stroną internetową, dostępną pod adresem: https://osolive.pl.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty osób poniesione w związku z dostępem i korzystaniem z informacji zamieszczonych na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: https://osolive.pl oraz poniesione w związku z dostępem i korzystaniem ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://osolive.pl.
 13. Strona internetowa, dostępna pod adresem: https://osolive.pl wykorzystuje pliki cookies dla celów statystycznych.
 14. W przypadku korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://osolive.pl, serwer automatycznie zachowuje adres dostawcy usług internetowych korzystającego (adres IP), wraz z datą i czasem przebywania na powyższej stronie internetowej.

Prawem właściwym we wszelkich sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.