Kurs na instruktora nauki jazdy - kolejna edycja! Dowiedz się więcej

Uczysz się gdzie chcesz i kiedy chcesz

Kurs na instruktora nauki jazdy

Kursy live streaming dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii A, B, C, CE, D.
Zajęcia teoretyczne live streaming (online). Praktyczne w wybranym przez Ciebie ośrodku szkolenia kierowców.

Koniec transmisji w których użytkownicy są biernymi widzami. Przenosimy emocje znane ze szkoleń stacjonarnych do naszej platformy OSOlive.

OSOlive - thumbnail

Korzyści z szkoleń live streaming dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy�

Rewolucja cyfrowa zmienia współczesny obraz uczenia się. Zapewnia większą elastyczność i daje uczestnikom.


Możliwość wyboru środowiska, w którym się uczą. Opracowany z myślą o potrzebach organizacji i profesjonalistów, Szkolenia live streaming w Platformie OSOlive to wysokiej jakości doświadczenie edukacyjne, które oferuje następujące korzyści.

Prawdziwe środowisko szkoleniowe

Nasi wykładowcy i uczestnicy współpracują w czasie rzeczywistym na platformie OSOlive, która tworzy angażujące środowisko szkoleniowe.
Podczas zajęć live streaming możesz w łatwy sposób komunikować się z wykładowcami i innymi uczestnikami szkolenia.

Minimalizacja kosztów

Możesz brać udział w kursach w pracy, domu lub w dowolnym miejscu, w którym jest połączenie z internetem.
Eliminujesz w ten sposób koszty podróży, takie jak transport czy zakwaterowanie, oszczędzając pieniądze oraz czas.
Uczysz się gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Zdobądź nowy zawód

Po pomyślnym ukończeniu jednego z naszych kursów otrzymasz zaświadczenie. Zdasz egzamin państwowy i zaczynasz szkolić kandydatów na kierowców. Uzyskaj przewagę nad innymi oraz dostęp do nowych rynków.

Zapewniamy autentyczne i emocjonujące doświadczenia online

Dostarczamy sprawdzone programy na miarę nowych czasów, aktualnych potrzeb i dla wymagających odbiorców.

Instruktor nauki jazdy kat. A
live streaming

3000 pln

Szkolenie live streaming | 90 dni

OSOlive - checked

Zajęcia teoretyczne - 130h

OSOlive - checked

Zajęcia praktyczne - 74h

OSOlive - checked

Egzamin wewnętrzny - 3h

OSOlive - checked

Video learning (kurs online)

OSOlive - checked

Testy - nauka online

OSOlive - checked

Testy - egzamin online

Instruktor nauki jazdy kat. B
live streaming

3000 pln

Szkolenie live streaming | 90 dni

OSOlive - checked

Zajęcia teoretyczne - 130h

OSOlive - checked

Zajęcia praktyczne - 94h

OSOlive - checked

Egzamin wewnętrzny - 3h

OSOlive - checked

Video learning (kurs online)

OSOlive - checked

Testy - nauka online

OSOlive - checked

Testy - egzamin online

Instruktor nauki jazdy kat. C
live streaming

2400 pln

Szkolenie live streaming | 90 dni

OSOlive - checked

Zajęcia teoretyczne - 10h

OSOlive - checked

Zajęcia praktyczne - 94h

OSOlive - checked

Egzamin wewnętrzny - 3h

OSOlive - checked

Video learning (kurs online)

OSOlive - checked

Testy - nauka online

OSOlive - checked

Testy - egzamin online

Instruktor nauki jazdy kat. D
live streaming

2400 pln

Szkolenie live streaming | 90 dni

OSOlive - checked

Zajęcia teoretyczne - 10h

OSOlive - checked

Zajęcia praktyczne - 89h

OSOlive - checked

Egzamin wewnętrzny - 3h

OSOlive - checked

Video learning (kurs online)

OSOlive - checked

Testy - nauka online

OSOlive - checked

Testy - egzamin online

Instruktor nauki jazdy kat. CE
live streaming

2400 pln

Szkolenie live streaming | 90 dni

OSOlive - checked

Zajęcia teoretyczne - 10h

OSOlive - checked

Zajęć praktycznych - 79h

OSOlive - checked

Egzamin wewnętrzny - 3h

OSOlive - checked

Video learning (kurs online)

OSOlive - checked

Testy - nauka online

OSOlive - checked

Testy - egzamin online

Czy każdy może zostać instruktorem jazdy?

Kandydaci na instruktorów nauki jazdy zobowiązani są do spełnienia następujących wymagań:

  • muszą być osobami pełnoletnimi,
  • muszą posiadać prawo jazdy kategorii B, a w przypadku kursu na instruktora nauki jazdy wyższej kategorii także doświadczenie w nauczaniu nauki jazdy,
  • muszą posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
  • oraz ważne orzeczenie psychologiczne braku przeciwwskazań psychologicznych.

Nie może to być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu.

Jak wygląda szkolenie na instruktora nauki jazdy?

Szkolenie przygotowujące do wykonywania czynności instruktora nauki jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia internetowe teoretyczne odbywają się na platformie szkoleniowej. Jeśli zaś chodzi o zajęcia praktyczne, to każdy z kandydatów na instruktorów nauki jazdy mam możliwość wyboru ośrodka szkolenia kierowców spośród wielu OSK, z którymi współpracujemy, by doskonalić techniki kierowania pojazdem w ruchu drogowym i później dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi.

Kurs na instruktora nauki jazdy w części teoretycznej dotyczy nie tylko obsługi pojazdu czy znajomości ruchu drogowego, ale także metodyki nauczania. Szkolenie przez Internet to nie tylko oglądanie wykładów, ale także interaktywny udział wymagający zaangażowania kandydatów na instruktorów. Kurs na instruktora nauki jazdy online to wygodny sposób na pozyskanie nowych kompetencji. Choć to szkolenie internetowe, jest to pełnoprawny kurs, w którym doskonalona jest technika i taktyka jazdy, udostępniane są materiały dydaktyczne, a od kursantów wymaga się nie tylko doskonałych umiejętności kierowania pojazdami, ale poświęcenia się swojemu nowemu zawodowi.

Jak dużo czasu zajmie mi kurs na instruktora nauki jazdy?

Kandydat na instruktora nauki jazdy jest zobowiązany do odbycia odpowiedniej ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zakres godzinowy zależny jest od tego, jakiej kategorii instruktorem nauki jazdy chcesz zostać. Najwięcej godzin dotyczą szkolenia instruktorów kategorii A i B – – po 130 h lub 148 h dla obu kategorii łącznie. Pozostałe są krótsze, ponieważ obejmują zakres nauki, który dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia – jest to od 10 do 18 h zajęć online.

Część praktyczna także zależy od kategorii, w jakiej kursant chce zostać instruktorem. Szkolenie instruktora nauki jazdy, w zależności od kategorii, może zająć od 74 (kat.A) do nawet 255 h w przypadku szkolenia instruktora nauki jazdy kat. C, CE i D. Pamiętajmy, że instruktor nauki jazdy to zawód niezwykle wymagający, więc przygotowanie do pracy musi być na absolutnie najwyższym poziomie.

Kurs internetowy to także trwający trzy godziny wewnętrzny egzamin online. Egzamin konstruowany jest na podstawie autentycznych pytań pojawiających się podczas egzaminu państwowego na instruktora nauki jazdy. To pozwoli na sprawdzenie swojej wiedzy z zakresu prowadzonych zajęć. Sprawdź nasze kursy na instruktora nauki jazdy online, przygotowujące do szkolenia nowych uczestników ruchu drogowego, czyli osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, czyli o przysłowiowe prawo jazdy.